G-GRA Brand

G-GRA Mitra Shot

ผลิตภัณฑ์ G-GRA MITRA SHOT อยู่ภายใต้การผลิตของบริษัท นูทราจีนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือไทยวากรุ๊ป จำกัด

เป็นบริษัทที่ให้บริการในด้านของคำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนถึงการให้บริการในด้านของการผลิตสินค้าสำหรับคนและสัตว์ ที่มุ่งเน้นการทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม ภายใต้แนวคิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยกัน 3 ส่วน ได้แก่ ยกระดับกระบวนการผลิตให้มีความล้ำสมัย ยกระดับสมุนไพรให้เป็นที่ยอมรับสู่สากล และยกระดับการทำงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยเราดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ คือใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มาจากแหล่งออร์แกนิคไปจนถึงการใส่ใจในกระบวนการผลิตและจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้ประกอบการได้อย่างมีคุณภาพระดับโลก 

เสริมพละกำลัง ลดอาการเมื่อยล้า

เสริมสร้างพลังงานให้ร่างกาย

ออกกำลังกาย เล่นกีฬาได้นานขึ้น

เผาผลาญไขมันได้ดีขึ้น

ป้องกันอาการชา ตะคริว

ฟื้นฟูภาวะเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ

ลดความเจ็บปวดจากการอักเสบ

ควบคุมสมดุลของน้ำในร่างกาย

ช่วยกระตุ้นการกำจัดของเสียในร่างกาย

ช่วยกำจัดสารพิษโดยเสริมการทำงานของตับ

ฟื้นฟูอวัยวะต่างๆในร่างกาย

ทำกิจกรรม ปาร์ตี้ได้นานขึ้น

การรับรองคุณภาพ